CONTACT

Mail naar yvonne.hessel@utrecht.nl of bel/app/sms naar 06 38128781

Yvonne Hessel 

Arthur van Schendelstraat 4

3511 MD Utrecht

Met één zetel in de gemeenteraad is er de mogelijkheid om mij voor de Utrechtse bewoners in te zetten. Sinds januari 2022 ben ik politiek actief in Utrecht. Mijn politieke interesses, maatschappelijke betrokkenheid, werkzaamheden en studies komen in deze functie samen. Naast mijn baan bij de NS, was ik werkzaam in de daklozenopvang. In 2004 behaalde ik mijn Propedeuse Nederlands recht. Daarmee ging ik bij Slachtofferhulp Nederland werken, bij de juridische ondersteuning. In 2005 begon ik op de Hogeschool Utrecht met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Hierbij heb ik bij het Utrechtse Werkbedrijf, als re-integratieconsulent gewerkt. Hierna volgde ik een post HBO, leefstijlcoach en stoppen met roken coach. Hoewel het een leerzame opleiding was, vond ik de achtergrond van leefstijl en rookverslaving boeiender. In Overvecht is de levensverwachting tien jaar korter in vergelijking met het naast gelegen Tuindorp. Leefstijl heeft alles te maken met de achtergrond van mensen, zoals opleiding, werk en milieu. Na 31 jaar werken bij de NS kreeg ik in 2021 door een reorganisatie, de mogelijkheid om met vervoegd pensioen te gaan. Politiek heb ik altijd op de voet gevolgd. Van huis uit ben ik overtuigd socialist en kwam in de gemeenteraad voor de SP waar ik al decennia lid van ben. Door de partijstructuur kon ik niet de kwaliteit leveren, welke men van een gemeenteraadslid mag verwachten. Dit leidde tot de oprichting van Utrecht Solidair. Hiermee kan ik mij geheel richten op de vragen en problemen, die mij ten ore komen.
● Het uitgangspunt is een sociale samenleving.
● Een gemeente die zijn wettelijke taken integer uitvoert is de basis.
● Democratie betekent de wensen van de belanghebbenden meewegen in de besluitvorming.
● Een zodanige verdeling van de welvaart, dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

In alle genoemde zaken schiet de uitvoerende macht de laatste jaren in Utrecht steeds vaker tekort. Hierin wil ik verandering brengen door zaken, die voor verbetering vatbaar zijn onder de aandacht