• Utrecht Solidair strijdt voor de inwoners van Utrecht! 

De belangen van de inwoners moeten voorop staan in de gemeenteraad!

Nu zijn de belangen van horeca, investeerders, expats, cultuur en festivalorganisaties dominant.

Het bestuur is druk om Utrecht internationaal op de kaart te zetten. 

De tweedeling is enorm toegenomen. Meer miljonairs en meer aanvragen voedselbank. Dit moet stoppen!

Utrecht Solidair wil:

 • Ouderenzorg goed regelen, door minder marktwerking

 • Stop op de liberalisering van sociale huurwoningen

 • Stop op de verkoop van sociale huurwoningen

 • Bewoningsplicht voor huizen tot  €450.000 

 • Tram in het weekend naar de uithof en stoppen bij het stadion

 • Ondersteuning  voor kleine buurtondernemers, zoals standplaatshouders

 • Cultuursubsidies naar makers 

 • Buurthuizen faciliteren bij activiteiten

 • De energietransitie haalbaar en betaalbaar voor alle inwoners

 • Parken zijn om te recreëren 

 •  Handhaving bij overlast en wetsovertredingen

 • Stadsreiniging reorganiseren

 • Verbod op bomen kappen in de groenstructuur

 • Stageplekken voor MBO scholieren regelen

 • Zandpad, een veilige omgeving voor prostitutie