Subsidie Stichting De Machinerie

Gepubliceerd op 19 augustus 2023 om 09:10

Subsidie aan Stichting de Machinerie blijft vooralsnog in nevelen gehuld!

Net voor het zomerreces komt de evaluatie van Stichting de Machinerie. In plaats van de jaarrekening 2022 krijgt de gemeenteraad een heel verhaal over de financiën van de Stichting Machinerie. In het verslag citeert het college uit de jaarrekening 2022, maar waarom wordt deze niet gepubliceerd?  In het verslag ontbreekt bijvoorbeeld de € 220.000 subsidie (2021 en 2022) van Provinciale Staten. Waarvan €120.000 één week voor de stekker eruit ging is geïncasseerd.

Hessel gemeenteraadslid voor Utrecht Solidair overkomt hetzelfde, als veel Utrechtse inwoners. Zij krijgt geen antwoord. Het gaat om ruim € 1 miljoen overheidssteun wat is uitgegeven. Onduidelijk is waaraan, want er is zelfs geen bouwvergunning aangevraagd. Daarom wil Hessel de jaarrekeningen inzien, dat geeft een helder overzicht van inkomsten en uitgaven. ( Saillant detail in het verslag zijn de 2 verschillende bedragen in 2022 over niet besteed budget)

In de evaluatie staat: De Stichting is in april 2020 opgericht en in oktober 2022 ging de stekker eruit. Nu de reden waarvoor de Machinerie werd opgericht geen doorgang vindt, heeft de stichting vanaf november 2022 haar organisatie ontmanteld.

Op dit moment is nog het onbezoldigd bestuur (2 van de 3) actief. Er is niemand meer betaald werkzaam voor de stichting behalve de financiële ondersteuning (administratie, jaarrekening, accountant). Op deze wijze is de financiële afrekening van 2022 opgeleverd.

In 2023 vinden echter nog activiteiten in het kader van het talent ontwikkelingsprogramma plaats. Een eerder betrokken freelancer bij de Machinerie heeft een nieuwe stichting opgericht en op dit moment worden er tussen deze partijen gesprekken gevoerd over hoe dit talentprogramma verder vormgegeven kan worden.  

Als deze zijn afgerond c.q. zijn overgedragen, zal een financiële eindafrekening worden opgesteld en wordt de stichting geliquideerd. Naar verwachting vindt dat plaats in de tweede helft van 2023.

Met deze gang van zaken is Hessel het niet eens. De Stichting werd ontmanteld in november 2022, dit betekent liquideren en eindafrekening maken. Nu openheid van zaken en niet een jaar de zaak aan het lijntje houden om een freelancer een Stichting op te laten richten en daar subsidie naartoe te sluizen. Na het reces zal zij dit agenderen en tot die tijd blijft zij vragen om de jaarcijfers!

We lezen in het verslag:

3 x 175.000 euro = totaal 525.000 euro aan subsidies verstrekt ter dekking van een kwartiermaker voor de Machinerie. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de duur van 3 jaar (2020 t/m 2022) om een directeur als kwartiermaker bij stichting de Machinerie aan te stellen met een werkbudget en voor diverse kosten zoals juridisch en organisatorisch advies en placemaking.

 Gemeente Utrecht 450.000 euro voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld aan stichting de Machinerie voor de uitwerking van een uiteindelijke business case, definitief ontwerp, vergunningaanvraag inclusief toetsing op de mobiliteit en een ingevoerde governance structuur.

 De Gemeente Utrecht heeft 52.700 euro besteed aan het inhuren van een verbinder. Dit budget is beschikbaar gesteld gebruikt voor personele kosten van de community manager van de Machinerie en de projecten en programma’s die zij heeft ontplooid.

 De Gemeente Utrecht heeft een subsidie van 10.000 euro verstrekt op basis van de nadere regel Ontwikkelsubsidie Cultuur voor een community  manager/ programmamaker van De Machinerie.

 Uit de jaarrekening van stichting de Machinerie van 2022 bleek 54.003 euro niet besteed.

 Uit de jaarrekening van stichting de Machinerie van 2022 bleek 22.116 euro niet besteed.

Daarom wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt dit bedrag teruggevorderd door de gemeente.

 Ureninschatting van de ambtelijke inzet: 2600 uur

Opgavemanager film- en beeldcultuur, Projectleider, Business control Culturele Zaken, Management Culturele Zaken, Jurist

 

 

 

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.