SPEERPUNTEN

- MENSWAARDIG BESTAAN VOOR ALLE INWONERS VAN UTRECHT

De kloof tussen inkomens en levenstandaard van inwoners neemt toe. Utrecht Solidair wil deze kloof zoveel mogelijk overbruggen. Allereerst door gerichte maatregelen vanuit de gemeente om de welvaart beter te verdelen. Verder door de solidariteit tussen groepen bewoners onderling te stimuleren. 

- VOEDSELBANK IN WINKELVORM

In Overvecht introduceerde men in 2021 een nieuwe concept voedselbank in Utrecht Overvecht. Gebruikers van de voedselbank voelen zich meer als mens behandeld. De schaamte is vaak al groot om naar een voedselbank te gaan. Een winkel vergroot de eigenwaarde en draagt bij aan minder voedselverspilling.  De gemeente Utrecht stelt nog geen ruimte ter beschikking. Utrecht Solidair gaat zich inzetten om de winkelvorm van de voedselbank in heel Utrecht te ontwikkelen.  

- WACHTLIJSTEN WMO OPLOSSEN

De wachtlijsten voor huishoudelijke hulp loopt in sommige wijken op tot 16 maanden. Dit is een onhoudbare situatie en leidt tot zeer schrijnende situaties. Utrecht Solidair vindt dat de gemeente veel meer de regie moet gaan voeren. Geen commerciële partijen meer, die uit zijn op winst!           Goede arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk uurloon afspreken voor kleinschalige stichtingen.

- RECHTSBESCHERMING VOOR UTRECHTSE INWONERS

De gemeente Utrecht voldoet niet aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Met name vergunning afgiftes voldoen niet aan de wettelijke eisen, waardoor bezwaar vaak onmogelijk is. Door deze handelswijze, verliezen burgers het vertrouwen in de overheid. Utrecht Solidair zal druk blijven uitoefenen op de interne organisatie tot de uitvoering naar behoren is. Miljoenen aan dwangsommen betalen ipv personeel aannemen behoort tot het verleden, als het aan ons ligt.

- DE INSPRAAK VAN BELANGHEBBENDEN VERGROTEN

De gemeente neemt allerlei beslissingen, die niet worden gedragen door degene die het aangaat. Na inspraak van belanghebbenden besluit te gemeente regelmatig anders. Mensen zijn hierdoor teleurgesteld. Utrecht Solidair gaat naast de belanghebbende staan door middel van acties. 

- SUBSIDIESTROMEN GAAN MONITOREN

Gemeentes in Nederland voeren zelf nagenoeg geen beleid meer uit, maar verdelen subsidies over de verschillende uitvoerende partijen. Door het verdelen van subsidies speelt de gemeente een grote rol in de herverdeling van de welvaart. Utrecht Solidair gaat de subsidiestromen in kaart brengen. Naar aanleiding van de uitkomst zullen we voorstellen indienen.

- LEEFBAARHEID BEVORDEREN

Steeds meer dure huizen in de volksbuurten, die voor de bewoners onbetaalbaar zijn. Sociale woningbouw afbreken om voor de happy few te bouwen. De nieuwe woningen, die vallen onder sociale woningbouw zijn vaak kippenhokken van 30 tot 50 vierkante meter.

In de binnenstad van Utrecht zijn de authentieke winkeltjes verdwenen. De horeca heeft de binnenstad overgenomen van de Twijnstraat tot aan de Biltstraat. Tegelijkertijd is de handhaving nagenoeg onzichtbaar. Veel zaken draaien tot in de nacht met open puien. Verder verzamelen jongeren zich in grote groepen voor de uitgelegenheden op straat.  De terrasvergunningen zijn uitgebreid en de sluitingstijd van terrassen verruimd. Het lijkt een strijd tussen horeca en bewoners.  Echter steunen de beleidsmakers de horeca. Hierdoor is het een ongelijke strijd. Utrecht is in bepaalde gebieden totaal onleefbaar geworden.