WIE: Yvonne Hessel gemeenteraadslid voor Utrecht Solidair 

Jaime Peiris commissielid energietransitie, circulaire economie etc

WAT: Utrecht Solidair zet zich in voor een solidaire samenleving 

HOE: Invloed uitoefenen in de gemeenteraad! Acties met bewoners en belanghebbende!

Aandacht vragen in de media!