Opkoopbescherming wassen neus

Gepubliceerd op 3 augustus 2023 om 10:37

IS DE OPKOOPBESCHERMING EEN WASSEN NEUS?

 

Utrecht Solidair stelt vragen aan de wethouder over de veelvuldige vergunningverlening voor de verhuur van woningen die onder de opkoopbescherming vallen. De wethouder is verrast en vindt dit niet de bedoeling van de opkoopbescherming, omdat deze maatregel vooral starters moet helpen op de woningmarkt. Mede raadsleden zijn ook verbaasd over het aantal verstrekte vergunningen.

In Utrecht zijn het vooral vermogende ouders, die voor hun studerende kind een woning kopen. Dit is tevens een lucratieve belegging met de verhuur aan medestudenten. De verhuur aan een familielid is toegestaan.

Opkoopbescherming is een maatregel waarmee starters en mensen met een middeninkomen meer kans moeten hebben bij het kopen van een woning. Helaas zijn de  uitzonderingen zo veelvuldig, dat het zijn doel voorbij schiet. Utrecht Solidair pleit daarom voor een zelfbewoningsplicht.

Eigenaren kunnen nu heel makkelijk een verhuurdersvergunning aanvragen voor huizen met opkoopbescherming. In Utrecht wordt hier veelvuldig gebruikt van gemaakt. Voor onderstaand adres is de koop nog niet rond of er is al een verhuurvergunning aangevraagd.

Huis te koop: Pauwstraat 15 3512 TG Utrecht 13 juli 2023

Overdracht ; Vraagprijs: € 349.000 kosten koper ; Aangeboden sinds: 2 maanden ; Status: Verkocht onder voorbehoud ; Aanvaarding: In overleg ...

€ 349.000,00

Aanvraag vergunning voor koopwoning niet zelf gebruiken - opkoopbescherming, Pauwstraat 15 te Utrecht, HZ_HUIS-23-24079 13 juli 2023

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat er voor het onderstaande adres een vergunning is aangevraagd:

Pauwstraat 15 te Utrecht. De aanvraag betreft een vergunning voor koopwoning niet zelf gebruiken – opkoopbescherming

 

Artikel 3.4.5 Criteria voor verlening verhuurvergunning opkoopbescherming

1.De verhuurvergunning opkoopbescherming wordt verleend in een van de volgende situaties:

  1. De woonruimte wordt in gebruik gegeven aan iemand die een bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad heeft met de eigenaar;
  2. De eigenaar heeft na de datum van inschrijving van die woonruimte ten minste twaalf maanden zijn woonadres in die woonruimte en komt met de gebruiker schriftelijk overeen dat deze de woonruimte voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden, anders dan voor toeristische verhuur, in gebruik neemt;
  3. De woonruimte maakt onlosmakelijk deel uit van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte;
  4. De vergunning kan worden verleend in een van de volgende situaties:
  5. Bij nieuwbouwprojecten, waarover eigenaar en gemeente in een anterieure overeenkomst of erfpachtovereenkomst afspraken over de verhuur hebben vastgelegd;
  6. b. als het belang dat gediend wordt met het verhuren van de woonruimte naar het oordeel van burgemeester en wethouders zwaarder weegt dan het belang van de opkoopbescherming.
  7. De vergunning vermeldt op welke grond het gebruik is toegestaan en bevat in de gevallen, genoemd in het eerste lid onder a en b, de naam of namen en de hoedanigheid van degene(n) aan wie de woonruimte in gebruik wordt gegeven.
  8. De vergunning vervalt als de situatie waarvoor de vergunning is verleend, eindigt. De vergunning vervalt in elk geval vier jaar na de datum van inschrijving.

Artikel 3.4.6 Aanvragen vergunning

1.De verhuurvergunning opkoopbescherming wordt aangevraagd door de eigenaar van de woonruimte.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.